Podmienky ochrany súkromia (Privacy Policy)

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Zásady“) sú neoddeliteľnou súčasťou Podmienok používania a primerane sa na ne vzťahujú ustanovenia Podmienok používania.

V Podmienkach sú prehľadne obsiahnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov služieb spoločnosti varimeslaskou.sk (ďalej len „varimeslaskou.sk“ alebo „Prevádzkovateľ“) poskytovaných prostredníctvom webovej lokality varimeslaskou.sk (ďalej len „služby“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov Ti vysvetlia, ako budú Tvoje osobné údaje, ktoré Nám poskytuješ, Používaním Našej Internetovej stránky spracúvané, a chránené a tiež aké sú v súvislosti s tým Tvoje možnosti. Súčasťou týchto Zásad ochrany osobných údajov sú aj Cookies pravidlá.

Pri každom Použití Našej Internetovej stránky Nám potvrdzuješ, že týmto Zásadám ochrany osobných údajov rozumieš a vyhlasuješ, že si nimi viazaný.

Obsah:

 • Osobné a iné údaje, ktoré spracúvame
 • Ktoré ďalšie údaje spracúvame
 • Ako môžeme Tvoje údaje použiť
 • Ako dlho údaje uchovávame
 • Poskytovanie a zdieľanie údajov
 • Naša zodpovednosť
 • Bezpečnosť
 • Tvoje práva a možnosti
 • Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Osobné a iné údaje, ktoré spracúvame

Pri Tvojej registrácii na Našej Internetovej stránke od Teba budeme požadovať emailovú adresu a následne používateľské meno. V určitých prípadoch (napr. registrácia v niektorých Službách poskytovaných na Internetovej stránke) od Teba budeme požadovať aj ďalšie údaje, napr. Tvoje telefónne číslo za účelom overenia Tvojej identity, lokalitu za účelom predaja tovaru v bazári, atď. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na plné poskytovanie Služieb na Internetovej stránke.

Aj bez poskytnutia týchto údajov si však môžeš obsah prezerať, ale nebudeš môcť využiť služby pre registrovaných užívateľov, keďže na registráciu je potrebný tvoj email. Bez poskytnutia lokality tvojho predávaného produktu na Markete nebudeš vedieť pridať inzerát.

Pri Používaní Internetovej stránky si v Tvojom profile, ktorý Ti Registráciou vytvoríme, môžeš, ale nemusíš uviesť nasledovné osobné údaje: popis profilu, odkaz na profily na sociálnych sieťach, fotografiu. Ďalšie údaje môžeš, ale nemusíš, poskytnúť ich zverejnením na Internetovej stránke v diskusiách, blogoch, komentároch, atď. Niektoré z uvedených údajov môžu mať charakter osobného údaju, preto prosím ber na vedomie riziko ich zneužitia v prípade, ak sa rozhodneš ich zverejniť na Internetovej stránke. Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré zverejňuješ na Internetovej stránke a/alebo poskytuješ iným osobám prostredníctvom internetu a e-mailových správ, ani za ich kontrolu a to, ako používajú Tvoje údaje získané od Teba Ostatní, preto by si mal/a byť opatrný/á pri výbere údajov, ktoré poskytneš prostredníctvom Internetovej stránky.

Ktoré ďaľšie údaje spracúvame

Rovnako ako väčšina štandardných internetových stránok aj My zhromažďujeme rôzne technické informácie od návštevníkov Našej Internetovej stránky, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. weblogy, cookies, atď. (viac o cookies sa dočítaš v sekcii “Cookies pravidlá“).

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom tejto Internetovej stránky, zahŕňajú najmä:

 • prehliadač, ktorý používaš,
 • internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na Našu Internetovú stránku,
 • operačný systém Tvojho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.),
 • unikátna IP adresa zariadenia, ktoré si použil/a na prístup na Našu Internetovú stránku. Tvoje Používanie Našej Internetovej stránky.

Ako môžeme tvoje údaje použiť

Údaje, ktoré Nám poskytneš, spracúvame primárne za účelom poskytovania samotnej Služby na Internetovej stránke, a to najmä:

 • umožnenie Tvojej komunikácie na Internetovej stránke s Ostatnými užívateľmi a jej plnohodnotného Používania,
 • založenie, vedenie a správa Tvojho profilu na Internetovej stránke, ktorý Ti Registráciou vytvoríme,
 • zadávanie Tvojich inzerátov do bazára a vyhľadávanie v ponukách bazára.

Máme tiež oprávnený záujem na vylepšovaní Internetovej stránky, udržaní Nášho vzťahu s Tebou a ochrane Teba aj ďalších užívateľov Internetovej stránky. Tvoje údaje preto využívame aj na nasledovné účely:

 • zlepšenie dizajnu Internetovej stránky a optimalizáciu jej obsahu, funkcií a Služieb, ktoré poskytuje,
 • informovanie o Našich nových produktoch a službách,
 • informovanie o zmenách na Internetovej stránke, Pravidiel jej používania, týchto Zásad ochrany osobných údajov a iných podmienok, ktoré sa týkajú Našej Internetovej stránky,
 • presadenie Našich Pravidiel používania Internetovej stránky a odhaľovanie ich porušení,
 • zistenie, zabránenie alebo riešenie podvodu a iného protiprávneho konania na Internetovej stránke, vrátane použitia na účely vyšetrovania príslušnými orgánmi.

Do Tvojej poštovej schránky na Internetovej stránke Ti preto budeme posielať novinky a oznámenia ohľadom fungovania a aktualizácie Internetovej stránky ako aj oznámenia súvisiace s Tvojim Používaním Internetovej stránky (napr. upozornenia na porušenie Podmienok používania a pod.).

Súčasťou našej Internetovej stránky sú aj reklamné ponuky od tretích osôb. Keďže máme oprávnený záujem poskytovať také reklamy, ktoré sú pre Teba relevantné, zaujímavé a osobné, Tvoje údaje využívame aj na nasledovné účely:

 • monitorovanie Tvojej aktivity počas Používania Internetovej stránky,
 • prieskum Tvojho správania sa na Internetovej stránke a jej Používania Tebou,
 • zobrazovanie cielenej reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie a jej prípadné zasielanie do Tvojej poštovej schránky na Internetovej stránke,
 • meranie a vyhodnocovanie efektivity reklamy,

Okrem vyššie uvedených prípadov Tvoje údaje využívame iba s Tvojím súhlasom , a to na nasledovné účely:

 • zasielanie reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie na Tvoju emailovú adresu; v každom takom emaile budeš mať zároveň možnosť odhlásiť sa z odberu,

Ako dlho údaje uchovávame

Tvoje údaje uvedené v Tvojom profile budú spracúvané po dobu trvania Tvojej Registrácie na Našej Internetovej stránke. Berieš na vedomie, že na prípadné dôkazné účely si uchovávame zálohovanú kópiu Tvojich údajov v Našom systéme (nie je viditeľná pre verejnosť) ešte po dobu 2 roky od skončenia Registrácie. Spracúvanie údajov, ktoré si uviedol v Tvojom profile, môžeš kedykoľvek ukončiť, a to tak, že to bude mať za následok zrušenie Tvojej Registrácie na Našej Internetovej stránke a výmaz týchto osobných údajov.

Poskytovanie a zdieľanie údajov

Tvoje údaje, ktoré si Nám poskytol, neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnej tretej strane. Zostávajú u Nás a spracúvame ich len My. Tvoje údaje (okrem užívateľského mena a pohlavia), pokiaľ sa Ty sám nerozhodneš inak (napr. uvedením v Tvojom profile), nezverejňujeme. Tvoje osobné údaje môžeme spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú osoby poskytujúce cloudové služby. Tvoje osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny (t.j. mimo EU) ani medzinárodnej organizácii. Súhlasíš s tým, že Tvoje Príspevky môžu byť tiež zhromažďované internetovými vyhľadávačmi, ako je Google. Môžeš tiež povoliť prístup aj iným stránkam, ako je Facebook, aby mali prístup a zverejnili na ich stránke niektorý z Tvojich údajov, vrátane Tvojich Príspevkov na Internetovej stránke.

Naša zodpovednosť

Na Našej Internetovej stránke môžeš uverejniť a zdieľať rôzne osobné údaje (napr. ich uvedením v Tvojom profile) a iný obsah vo forme Príspevkov (fotografie, atď.). V takomto prípade budú takéto Tvoje údaje a Príspevky prístupné Ostatným (budú verejne dostupné) a My nemáme žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako Niekto iný môže využívať Tvoje údaje a Príspevky.

Ochrana podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov sa preto na ne vzťahuje len v miere, ktorú je od Nás rozumné požadovať. V rámci reklamných kampaní tretích osôb bežiacich na Našej Internetovej stránke a v niektorých ďalších prípadoch (napr. bazár/market, blogy) Ti môžeme ponúkať určité výrobky alebo služby prostredníctvom uzavretia zmluvného vzťahu s treťou osobou. Nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme za použitie osobných údajov, ktoré im poskytneš. Naša Internetová stránka obsahuje odkazy na iné stránky. Nie sme zodpovední za ochranu osobných údajov a súkromia alebo obsah týchto stránok.

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje, ktoré si Nám poskytol, a to v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách.

Máme niekoľko úrovní zabezpečenia Našej Internetovej stránky. Zaviedli sme softvérové zabezpečenia vo forme šifrovania všetkých osobných údajov a využívame služby popredných poskytovateľov hostingových služieb, ktoré realizujú hardwareové zabezpečenie Tvojich osobných údajov pred neoprávneným prístupom.

Avšak, aj napriek Našej snahe, žiadny systém neposkytuje úplnú záruku, že nikdy nepríde k neoprávnenému prístupu k Tvojim osobným údajom a Tvoje Používanie tejto Internetovej stránky znamená, že si ochotná/ý prijať toto riziko.

Tvoje práva a možnosti

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Tebe spracúvame, máš nižšie uvedené práva a možnosti.

Môžeš nás požiadať o potvrdenie o tom, či Tvoje osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, máš právo získať prístup k týmto údajom a informácie o podmienkach ich spracúvania. Tieto informácie Ti poskytneme spravidla do jedného mesiaca odo dňa, keď Nás o to požiadaš.

Tvoje údaje na Našej Internetovej stránke môžeš kedykoľvek aktualizovať alebo opraviť v Tvojom profile v časti „Nastavenia“. Odporúčame Ti tak urobiť pri každej ich zmene. Ak máš problém s aktualizáciou Tvojich údajov, kontaktuj Nás.

Tvoje údaje na Našej Internetovej stránke môžeš kedykoľvek doplniť alebo vymazať v Tvojom profile v časti „Nastavenia“.

Ak máš problém s doplnením alebo vymazaním Tvojich údajov alebo ak chceš, aby sme obmedzili spracúvanie Tvojich údajov alebo ich vymazali, kontaktuj Nás. Tvoje údaje, ktoré si Nám poskytol pre účely plnenia zmluvy alebo na základe Tvojho súhlasu, môžeš nechať preniesť do inej organizácie, pokiaľ je to technicky možné.

Môžeš namietať voči spracúvaniu Tvojich údajov, vrátane údajov spracúvaných na účely priameho marketingu. V prípade Tvojej námietky prestaneme Tvoje údaje používať, pokiaľ nebude daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie.

Reklamné ponuky a oznámenia Ti budeme zasielať na Tvoju emailovú adresu iba v prípade, že si s tým súhlasil; ak ich už dostávať nechceš, môžeš sa z odberu kedykoľvek jednoducho odhlásiť.

Ak chceš niektorú z uvedených možností využiť, prípadne máš ďaľšie otázky, kontaktuj Nás na adrese info@varimeslaskou.sk.

Ak máš pocit, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžeš podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk).

Cookie pravidlá

Cookie pravidlá V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách považujeme za potrebné jasne a presne Ťa informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón, …), ktoré pri Používaní Internetovej stránky využívaš. Ak chceš naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka Naša Internetová stránka, Tvoje zariadenie musí mať povolené tzv. cookies, nakoľko niektoré funkcie Internetovej stránky môžeme poskytovať len za využívania cookies. Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu Internetovej stránky ako aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených a tiež Nám pomáhajú pri overovaní Tvojej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné. Použitím Internetovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je to uvedené v týchto Našich Cookie pravidlách.

Ako spravovať a vymazať cookies?

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Tvojho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať Ťa pred tým, ako je cookie uložený na Tvojom zariadení. Vezmi prosím na vedomie, že ak sa rozhodneš blokovať všetky cookies, Naša Internetová stránka nebude fungovať tak, ako bolo zamýšľané, a nebudeš ju môcť Používať alebo pristupovať k mnohým funkciám, ktoré poskytuje. Ak si zablokoval všetky cookies a chceš naplno využiť funkcie a služby, ktoré Internetová stránka ponúka, budeš musieť povoliť cookies. Môžeš to urobiť v Tvojom prehliadači.

Viac v nastaveniach tvojho prehliadačaka alebo na webovej lokalite tvojho prehliadača:

Chrome: https://support.google.com

Firefox: https://support.mozilla.org

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Safari: https://www.apple.com

Viac na: http://www.allaboutcookies.org/

Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade právnych alebo technologických zmien, alebo ak sme pridali nové funkcie Internetovej stránky alebo zmenili existujúce).

O zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov Ťa budeme informovať zaslaním oznámenia do Tvojej poštovej schránky na Internetovej stránke.

Najnovšia a aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na Internetovej stránke, aj s dátumom jej účinnosti. Používaním Našej Internetovej stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že si sa oboznámil so zmenou Zásad ochrany osobných údajov a s ich aktuálnou verziou platnou v čase Používania Internetovej stránky.

Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím, kontaktuj Našu zodpovednú osobu na adrese info@varimeslaskou.sk

 

Privacy Policy in English

Last updated: May 22, 2023

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy. This Privacy Policy has been created with the help of the TermsFeed Privacy Policy Generator.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

 • Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.
 • Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where “control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.
 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Varíme s Láskou.
 • Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.
 • Country refers to: Slovakia
 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
 • Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.
 • Service refers to the Website.
 • Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.
 • Third-party Social Media Service refers to any website or any social network website through which a User can log in or create an account to use the Service.
 • Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
 • Website refers to Varíme s Láskou, accessible from varimeslaskou.sk
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Collecting and Using Your Personal Data

Types of Data Collected

Personal Data

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • First name and last name
 • Usage Data

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as Your Device’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

Information from Third-Party Social Media Services

The Company allows You to create an account and log in to use the Service through the following Third-party Social Media Services:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

If You decide to register through or otherwise grant us access to a Third-Party Social Media Service, We may collect Personal data that is already associated with Your Third-Party Social Media Service’s account, such as Your name, Your email address, Your activities or Your contact list associated with that account.

You may also have the option of sharing additional information with the Company through Your Third-Party Social Media Service’s account. If You choose to provide such information and Personal Data, during registration or otherwise, You are giving the Company permission to use, share, and store it in a manner consistent with this Privacy Policy.

Tracking Technologies and Cookies

We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and store certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze Our Service. The technologies We use may include:

 • Cookies or Browser Cookies. A cookie is a small file placed on Your Device. You can instruct Your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. However, if You do not accept Cookies, You may not be able to use some parts of our Service. Unless you have adjusted Your browser setting so that it will refuse Cookies, our Service may use Cookies.
 • Web Beacons. Certain sections of our Service and our emails may contain small electronic files known as web beacons (also referred to as clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs) that permit the Company, for example, to count users who have visited those pages or opened an email and for other related website statistics (for example, recording the popularity of a certain section and verifying system and server integrity).

Cookies can be “Persistent” or “Session” Cookies. Persistent Cookies remain on Your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close Your web browser. You can learn more about cookies on TermsFeed website article.

We use both Session and Persistent Cookies for the purposes set out below:

 • Necessary / Essential CookiesType: Session CookiesAdministered by: Us

  Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • Cookies Policy / Notice Acceptance CookiesType: Persistent CookiesAdministered by: Us

  Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.

 • Functionality CookiesType: Persistent CookiesAdministered by: Us

  Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

For more information about the cookies we use and your choices regarding cookies, please visit our Cookies Policy or the Cookies section of our Privacy Policy.

Use of Your Personal Data

The Company may use Personal Data for the following purposes:

 • To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.
 • To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.
 • For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.
 • To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application’s push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.
 • To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.
 • To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.
 • For business transfers: We may use Your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.
 • For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.

We may share Your personal information in the following situations:

 • With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, to contact You.
 • For business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of Our business to another company.
 • With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other subsidiaries, joint venture partners or other companies that We control or that are under common control with Us.
 • With business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain products, services or promotions.
 • With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside. If You interact with other users or register through a Third-Party Social Media Service, Your contacts on the Third-Party Social Media Service may see Your name, profile, pictures and description of Your activity. Similarly, other users will be able to view descriptions of Your activity, communicate with You and view Your profile.
 • With Your consent: We may disclose Your personal information for any other purpose with Your consent.

Retention of Your Personal Data

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Delete Your Personal Data

You have the right to delete or request that We assist in deleting the Personal Data that We have collected about You.

Our Service may give You the ability to delete certain information about You from within the Service.

You may update, amend, or delete Your information at any time by signing in to Your Account, if you have one, and visiting the account settings section that allows you to manage Your personal information. You may also contact Us to request access to, correct, or delete any personal information that You have provided to Us.

Please note, however, that We may need to retain certain information when we have a legal obligation or lawful basis to do so.

Disclosure of Your Personal Data

Business Transactions

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Other legal requirements

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • Comply with a legal obligation
 • Protect and defend the rights or property of the Company
 • Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • Protect the personal safety of Users of the Service or the public
 • Protect against legal liability

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.

If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent’s consent before We collect and use that information.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party’s site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy

We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the “Last updated” date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:

 • By email: info@varimeslaskou.sk